May 12, 2019 20:47

Pusing ketrusan saya pernah jatuh dari tangga saya jatuh perdarah di kepala.

Pertanyaan ini telah dijawab oleh seorang ahli medis
Buka di app